SZKOŁA

Harmonogram konsultacji dla klas ósmych

Konsultacje_klasy_ósme

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3

Od 25 maja 2020 r. organizowane są na terenie szkoły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów z klas 1-3, których rodzice zgłosili chęć udziału dzieci w takich zajęciach i wypełnili odpowiednie wymagane dokumenty.

Procedury dotyczące funkcjonowania uczniów w szkole w tym czasie są  dostępne w zakładce Kształcenie na odległość

Przerwa w nauczaniu stacjonarnym przedłużona

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzją MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym
zostaje przedłużona do 24 maja 2020 r.

Życzenia Świąteczne

Instrukcja do wdrożenia kształcenia na odległość

Poniżej link do pobrania instrukcji do wdrożenia systemu kształcenia na odległość w Szkole św. Franciszka.

Kształcenie na odległość – instrukcja

Plan lekcji dostosowany do kształcenia na odległość
na okres 25.03. – 10.04.2020)