SZKOŁA

Instrukcja do wdrożenia kształcenia na odległość

Poniżej link do pobrania instrukcji do wdrożenia systemu kształcenia na odległość w Szkole św. Franciszka.

Kształcenie na odległość – instrukcja

Plan lekcji dostosowany do kształcenia na odległość
na okres 25.03. – 10.04.2020)

Dalsze zawieszenie zajęć szkolnych

DRODZY RODZICE!

 W ZWIĄZKU Z DALSZYMI WYTYCZNYMI
SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA
DO 10 KWIETNIA 2020 r.

Informacje Dyrektora

Szanowni Rodzice,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca zajęcia w szkole są zawieszone.

Nie jest to jednak czas wolny od nauki. Poprzez dziennik elektroniczny librus nauczyciele wskazują uczniom zadania do wykonania w domu. Także platforma epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić i ugruntować wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Bardzo proszę, aby czas bez zajęć w szkole był przez Wasze dzieci dobrze wykorzystany. Zachęcajcie je do samodzielnej pracy w poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy, jak również wspierajcie w dążeniu do rozwoju indywidualnych zainteresowań.

Pamiętajcie, że zawieszenie zajęć w szkole ma chronić zdrowie Waszych dzieci i Wasze, dlatego unikajcie w tym czasie dużych skupisk ludzkich. Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W sytuacjach wątpliwych, bądź niejasnych kierujcie zapytania poprzez pocztę meilową, bądź też dziennik elektroniczny librus.

                                                                                                                      Z poważaniem
Elżbieta Kordas

Spotkania rekrutacyjne – odwołane

Szanowni Rodzice dzieci kandydujących do klasy I!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie umówione spotkania rekrutacyjne.
Będziemy informować Państwa o kolejnych decyzjach.

Dokumenty o gotowości szkolnej dzieci można dostarczać do końca marca, przesyłając skan dokumentu mailem. Jeśli ktoś z Państwa miałby problem z uzyskaniem takiego dokumentu, prosimy o kontakt.

Adres mailowy: dyrektor@franciszek.edu.pl

Zawieszone zajęcia w szkole

SZANOWNI RODZICE!

W CZWARTEK I PIĄTEK (12 i 13.03)
W SZKOLE ODBĘDĄ SIĘ WYŁĄCZNIE
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
.

OD 16 DO 25 MARCA 2020 SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach