Kadra

Elżbieta Kordas, dyrektor

Monika Kwiek, wicedyrektor

Monika Cydejko, wychowawca  kl. VIIA

Agnieszka Goszczycka, wychowawca kl. VIIIA

Elżbieta Barcińska, wychowawca kl. VA

Edyta Dąbrowska

Agnieszka Dziekańska, wychowawca kl. VII b

Monika Kwiek, wychowawca kl. VIII b

Anna Krawczyńska

Agata Samodulska

Katarzyna Gawlicka-Lucima

Manuel Campos Nogueiras

Katarzyna Rybarczyk, wychowawca kl. IV

Urszula Misztal

Justyna Matyjewicz-Walczyk

Beata Potasińska

Anna Mackiewicz,  wychowawca kl. II b

Marta Ostrowska,wychowawca kl. II a

Marzena Sekrecka, wychowawca kl. III b

Iwona Świątkowska, wychowawca kl. I

Agnieszka Tryc, wychowawca kl. III a

Wioletta Śledziewska

Anna Pęszyńska

Marta Zdrajkowska

Aleksandra Kleśta

Marta Sabela

Hubert Sobotka

Adam Kucharczyk

Agata Próchnicka, wychowawca kl. VI

Agnieszka Jedynak

Magdalena Nocoń (s. Anna)

Małgorzata Święcicka

Marianna Schreiber

Michał Szlachcic

Milena Dziędziel

Ewa Markiewicz

Natalia Martsishko

Magdalena Nocoń (s. Anna)

Anna Paprzycka

o. Terencjan Krawiec

Ewa Jakubiak

Beata Potasińska