WOLONTARIAT-podziękowanie za wspólny rok współpracy

Drodzy Wolontariusze chciałybyśmy pogratulować Wam zaangażowania
w Wolontariat organizowany w naszej szkole.
Dziękujemy za Waszą otwartość, gotowość niesienia pomocy innym,
sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.  
Dziękujemy w imieniu swoim (opiekunów), a także w imieniu osób,
którym poświęcaliście swój czas.
 
Szczególne podziękowania składamy
Julii, Agacie, Agnieszce, Zuzannie,
za to, że chciałaś podzielić się sobą
– swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, swoim czasem.
Mamy nadzieję, że wolontariat był dla Was ciekawym
i ważnym doświadczeniem i że na długo pozostanie w Waszej pamięci.

 

 

Opiekunki wolontariatu:

Agata Próchnicka

Beata Siekierska

Justyna Strawa