Wykład dla rodziców „Prawa rodziców, zagrożenia dla rodziny i ochrona niewinności dzieci.”

W szkole odbył się wykład dla rodziców prowadzony przez z mec. Jerzego Kwaśniewskiego, Prezesa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, pt.: „Prawa rodziców, zagrożenia dla rodziny i ochrona niewinności dzieci.” Podzielił się z nami swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem na temat zagrożeń, które napotykają obecnie polskie rodziny oraz udzielił wskazówek, jak można im przeciwdziałać. Wskazał w jaki sposób rodzice mogą chronić swoje dzieci także przed programami do jakich realizacji są „zmuszane „ szkoły przez Urzędy miast. Zachęcał także do zapoznawania się z tym co dzieje się w szkole co jest proponowane uczniom. Mówił także o możliwości współpracy z Instytutem Ordo Iuris.