Wolontariat – wyróżnienia

W roku szkolnym 2021/2022 wyróżniliśmy 5 Wolontariuszy.

Dziękujemy za Waszą otwartość, gotowość niesienia pomocy innym,
sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.  
Dziękujemy w imieniu swoim (opiekunów), a także w imieniu osób,
którym poświęcaliście swój czas.
 
Szczególne podziękowania składamy
Zosi, Tosi, Zosi, Milenie i Kacprowi,
za to, że chcieliście podzielić się sobą
– swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, swoim czasem.
Mamy nadzieję, że wolontariat był dla Was ciekawym
i ważnym doświadczeniem i że na długo pozostanie w Waszej pamięci.

 

Opiekunki wolontariatu:
Agata Próchnicka
Beata Siekierska