Święto Patrona Szkoły

O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.

Św. Franciszek

Serdecznie zapraszamy na Święto Patrona Szkoły

4 października 2021

8.00 – Uroczysta Msza Święta dla uczniów klas IV-VIII

9.30 – Uroczysty apel dla klas I-III

Po apelu klasa III przedstawi program artystyczny, a następnie odbędzie się ślubowanie klas I