Relacja ze spotkania z p.Piotrem Kordyaszem – biografem Prymasa Tysiąclecia

Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić
kard. Stefan Wyszyński

Dnia 12 października odbyło się spotkanie autorskie z p. Piotrem Kordyaszem. Najpierw uczestniczyli najmłodsi uczniowie – klasy I-III, następnie klasy IV-V, a w ostatniej grupie VI-VIII.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o kard. Stefanie Wyszyńskim, jego dzieciństwie, rodzinie,  drodze do kapłaństwa  i sakry biskupiej. Dowiedzieliśmy się, że wpływ na postawę małego Stefka i wybór jego drogi życiowej miały wartości wyniesione z domu.

Pamiętajmy o tych wartościach w naszym codziennym życiu.

Chętni uczniowie mogli nabyć książkę z dedykacją autora.

Hasło, które było bliskie i na zawsze towarzyszyło bł. kard Stefanowi Wyszyńskiemu: “SOLI DEO – Jedynemu Bogu”. Podczas aresztowania, powiedział zdanie, które wspominamy do dzisiaj: “Ubogi do tego domu przyszedłem i ubogi stąd odchodzę”.