Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystą mszą św. rozpoczęliśmy rok szkolny. Każdy nowy rok szkolny to nowe wyzwanie, to dany nam czas na wzrost, na rozwój, na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Św. Franciszek nasz patron uczył nas, że wszystko jest darem Boga i wszystko co mamy, otrzymaliśmy jako dar i zadanie. Rozpoczynając nowy rok szkolny modlitwą prosiliśmy o mądrość i odwagę, by stawać się lepszym każdego danego nam przez Boga dnia.

“Przerwany Marsz …” – rozpoczynając uroczyście rok szkolny 2019/20 włączyliśmy się w akcje zainspirowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP. Akcja miała na cel zaproszenie naszych babć i dziadków, którzy we wrześniu 1939 roku nie mogli rozpocząć nauki, nie mogli dojść do szkoły z powodu ataku Trzeciej Rzeszy na Polskę. Naszym gościem wyjątkowym była babcia Andrzeja z kl. 3b, oraz Helenki z kl. 7b. Opowiedziała nam ona o tym jak wyglądał ten pamiętny dzień września i jak wielkim darem jest wolność. Wolność, która pozwala nam się bez przeszkód uczyć, nie tylko uczyć się ale uczyć się w język polskim.