Kadra 2

Elżbieta Kordas, dyrektor

Monika Kwiek, wicedyrektor

Monika Cydejko, wychowawca  kl. VIIA

Agnieszka Goszczycka, wychowawca kl. VIIIA

Elżbieta Barcińska, wychowawca kl. VA

Edyta Dąbrowska

Agnieszka Dziekańska, wychowawca kl. VII b

Monika Kwiek, wychowawca kl. VIII b

Anna Krawczyńska

Agata Samodulska

Katarzyna Gawlicka-Lucima

Manuel Campos Nogueiras

Katarzyna Rybarczyk, wychowawca kl. IV

Urszula Misztal

Justyna Matyjewicz-Walczyk

Beata Potasińska

Anna Mackiewicz,  wychowawca kl. II b

Marta Ostrowska,wychowawca kl. II a

Marzena Sekrecka, wychowawca kl. III b

Iwona Świątkowska, wychowawca kl. I

Agnieszka Tryc, wychowawca kl. III a

Wioletta Śledziewska

Anna Pęszyńska

Marta Zdrajkowska

Aleksandra Kleśta

Marta Sabela

Hubert Sobotka

Adam Kucharczyk

Agata Próchnicka, wychowawca kl. VI

Agnieszka Jedynak

Magdalena Nocoń (s. Anna)

Małgorzata Święcicka

Marianna Schreiber

Michał Szlachcic

Milena Dziędziel

Ewa Markiewicz

Natalia Martsishko

Magdalena Nocoń (s. Anna)

Anna Paprzycka

o. Terencjan Krawiec

Ewa Jakubiak

Beata Potasińska

Elżbieta Barcińska, matematyka,  wychowawca kl. V B

Monika Cydejko, język polski,  wychowawca kl. VII A

Edyta Dąbrowska, matematyka

Agnieszka Dziekańska, język angielski,  wychowawca kl. VII B

Milena Dziędziel, nauczyciel świetlicy

Katarzyna Gawlicka-Lucima, język niemiecki

Agnieszka Goszczycka, język polski, wychowawca kl. VIII A

Ewa Jakubiak, religia

Agnieszka Jedynak, nauczyciel wspomagający

Aleksandra Kleśta, wychowanie do życia w rodzinie

Elżbieta Kordas, dyrektor

Anna Krawczyńska, język angielski

o. Terencjan Krawiec, religia

Adam Kucharczyk, wychowanie fizyczne

Monika Kwiek, wicedyrektor, język angielski,  wychowawca kl. VIII B

Justyna Matyjewicz-Walczyk, chemia

Anna Mackiewicz, edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. II B

Ewa Markiewicz, nauczyciel świetlicy

Natalia Martsishko, nauczyciel świetlicy

Urszula Misztal, fizyka

Magdalena Nocoń (s. Anna), nauczyciel wspomagający,  nauczyciel świetlicy

Campos Manuel Nogueiras, język hiszpański

Marta Ostrowska, edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. II A

Anna Paprzycka, nauczyciel świetlicy

Anna Pęszyńska, plastyka

Beata Potasińska, biologia, przyroda, geografia, wychowawca kl. V A

Agata Próchnicka, nauczyciel wspomagający,  wychowawca kl. VI

Katarzyna Rybarczyk, historia i wiedza o społeczeństwie,  wychowawca kl. IV

Agata Samodulska, język angielski

Marta Sabela, wychowanie fizyczne

Marzena Sekrecka, edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. III B

Hubert Sobotka, wychowanie fizyczne,  nauczyciel świetlicy

Wioletta Śledziewska, technika

Małgorzata Święcicka, nauczyciel wspomagający

Iwona Świątkowska, edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. I

Michał Szlachcic, informatyka

Marianna Schreiber, nauczyciel wspomagający

Agnieszka Tryc, edukacja wczesnoszkolna,  wychowawca kl. III A

Marta Zdrajkowska, muzyka