Witajcie w nowym roku szkolnym 2022/23

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w usunięcie witraży

– nalepek z okien w sali 213.

Mamy teraz w sali więcej światła 😀