Spotkanie z żołnierzem

Spotkanie z Panem Tomaszem Libnerem
– emerytowanym żołnierzem Jednostki Specjalnej GROM.
Pan Tomasz to człowiek z pasją i sercem na dłoni.
Po zakończeniu służby wojskowej zaangażował się w szeroko
pojętą pomoc Dzieciom, głównie tym,
których dotknęła nieuleczalna choroba.