Spotkanie z autorką książek dla dzieci

Pan Marcin zorganizował nam interesujące spotkanie
z autorką książek dla dzieci – p. Justyną Bednarek.
Spotkanie odbyło się za pośrednictwem aplikacji Teams.