Pierwszy dzień wiosny

Pierwszy Dzień Wiosny

upłynął nam w wyśmienitych humorach.