Nadszedł czas kolędowania …

 

Br. Terencjan poświęcił pomieszczenia szkolne, naszą salę również.  

Była wspólna modlitwa i błogosławieństwo na cały rok.