Lekcja języka polskiego z “Oskarem i panią Różą”

„Oscar i pani Róża” – praca z lekturą

„Ważniejsze od tego, by wyzdrowieć,

jest nauczyć się godzić z chorobą i śmiercią”

Piszemy list do autora o naszych wrażeniach po przeczytaniu „Oskara i pani Róży”.