Adwentowy dzień Skupienia

“Kiedy się rozdaje swoje dary, człowiek jest szczęśliwy,

bo okazuje miłość drugiemu człowiekowi,

troszczy się o drugiego człowieka, jak mama i tata.

Wtedy świat jest piękniejszy.

Kiedy rozdajemy dary, wtedy służymy Panu Bogu,

ponieważ to On jest Dawcą, on nam te dary daje.

A daje nam po to, byśmy rozdawali je innym.

Przez różne dary Pan Bóg okazuje nam miłość,

a my rozdając je innym, też przekazujemy miłość.

A ponieważ On jest królem całej ziemi,

my rozdajemy dary w imieniu króla, czyli królujemy!

Eleonora słusznie mówiła, że Bogu służyć to królować.

Rekolekcje adwentowe z Eleonorą Motylowską „BOGU SŁUŻYĆ TO KRÓLOWAĆ”

będziemy długo pamiętać, był to czas absolutnie wyjątkowy… 

Dzień rozpoczęły warsztaty muzyczno – taneczne, 

następnie zostaliśmy zaproszeni do udziału w warsztatach teatralnych,

po których już w klasie rozmawialiśmy o darach osobistych,

które każdy z nas posiada, a otrzymał je od Pana Boga, swoich rodziców,

dziadków, rodzeństwa i innych ludzi,

ponieważ te dary są różne możemy się nimi wymieniać i uzupełniać.

Dzień zakończyła Msza Święta

– podczas ofiarowania złożyliśmy nasz klasowy dar

– nasze przygotowania do I Komunii Świętej. 

 

#każdyznaszostałprzezPanaBogaobdarowany #każdyznasmożesłużyćinnymswoimidarami