Bohater ON

BOHATERON   

Jak co roku klasa VIII na lekcjach historii wzięła udział

w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej

– BohaterON – włącz historię!

Akcja ta ma na celu upamiętnienie powstania warszawskiego,

promocje dziejów naszego narodu

oraz historii ludzi żyjących w czasach II wojny światowej

i wykazujących się patriotyczna postawa.

W tym roku mówiliśmy: dlaczego doszło do wybuchu powstania?

Jak ono przebiegało? Co zrobili nasi sojusznicy?

I jaką cenę zapłaciła Warszawa?

Po obejrzeniu filmu pracowaliśmy metoda 5W+H

( co, kto, kiedy, gdzie, dlaczego i jak)

i przygotowywaliśmy proste ikonografiki /

mapy mentalne na przygotowane zagadnienia:

  1. Plan „Burza” i decyzja o wybuchu powstania
  2. Godzina „W” i pierwsze dni powstania
  3. Brak pomocy ze strony sojuszników
  4. Życie codzienne i sprawa kobiet
  5. Ofensywa niemiecka i kapitulacja powstania
  6. Spór o powstanie warszawskie.

Na koniec przygotowaliśmy kartkę z życzeniami, która zostanie przesłana do powstańców w podzięce za ich bohaterska postawę, patriotyzm i poświęcenie.

Katarzyna Rybarczyk