Spotkanie z p.Piotrem Kordyaszem – biografem Prymasa Tysiąclecia

„Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”

kard. Stefan Wyszyński

 

Spotkanie autorskie

Dnia 12 października odbyło się spotkanie autorskie z p. Piotrem Kordyaszem.

 Najpierw uczestniczyli najmłodsi uczniowie – klasy I-III, następnie klasy IV-V,

a w ostatniej grupie VI-VIII.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o kard. Stefanie Wyszyńskim,

jego dzieciństwie, rodzinie,  drodze do kapłaństwa  i sakry biskupiej.

Dowiedzieliśmy się, że wpływ na postawę małego Stefka i wybór jego drogi życiowej miały wartości wyniesione z domu.

Pamiętajmy o tych wartościach w naszym codziennym życiu.

Chętni uczniowie mogli nabyć książkę z dedykacją autora.

Hasło, które było bliskie i na zawsze towarzyszyło

bł. kard Stefanowi Wyszyńskiemu:

“SOLIDEO – jedynemu Bogu”.

Podczas aresztowania, powiedział zdanie, które wspominamy do dzisiaj:

“Ubogi do tego domu przyszedłem i ubogi stąd odchodzę”.