DYREKTOR

DYREKTOR
SZKOŁY

mgr Elżbieta Kordas
e-mail: dyrektor@franciszek.edu.pl
Godziny przyjęć:

wtorki 14.00-17.00

czwartki 8.00-10.00

WICEDYREKTOR

mgr Monika Kwiek
e-mail: monikwiek@ymail.com
Godziny przyjęć s. 216:

poniedziałek 8:30 – 9:30