DYREKTOR

DYREKTOR
SZKOŁY

mgr Elżbieta Kordas
email.: dyrektor@franciszek.edu.pl
Godziny przyjęć:

wtorki 14.00-17.00

czwartki 7.30-9.00

WICEDYREKTOR

mgr Monika Kwiek
email.: monikwiek@ymail.com
Godziny przyjęć s. 216:

poniedziałek 8:30 – 9:30