ZARZĄD

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2018/19
Przewodnicząca:

Zofia Gajek kl. 5

Zastępca przewodniczącej:

Magdalena Mordwińska kl. 6b

Sekretarz:

Maria Kozłowska kl. 8
              Aleksandra Newecka kl. 4b
              Apolonia Popkowska kl. 7a
              Aleksandra Paprzycka kl. 6b
              Antonina Brzozowska kl. 5
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
       p. Katarzyna Łyłka
       p. Agnieszka Jedynak
       p. Hubert Sobotka