REGULAMIN

REGULAMIN  POBYTU  UCZNIA  W  ŚWIETLICY I ZASADY PRACY W GRUPIE

 1.  Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcom,
 2. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych: „DZIEŃ DOBRY”, „DO WIDZENIA”, „PRZEPRASZAM”, „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”,
 3. Nie krzyczymy, nie biegamy bo każdy ma prawo spędzać wolny czas w spokoju,
 4. Słuchamy poleceń i próśb wychowawców,
 5. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce,
 6. Szanujemy wszystkie przybory, gry, oraz sprzęt szkolny,
 7. Mówi jedna osoba – reszta słucha,
 8. Nie śmiejemy się z drugiej osoby. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom,
 9. Pomagamy sobie wzajemnie,
 10. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych,
 11. Za umyślne zniszczenie mienia (meble, sprzęt, gry) przez dzieci koszty ponoszą ich rodzice.