PEDAGOG

 

 

Pedagog Asertywność, jedna z ważnych umiejętności kluczowych – schemat.

KOMUNIKACJA BEZWZGLĘDNIE POTRZEBNA!!!