PEDAGOG SZKOLNY

mgr Katarzyna Orłowska
(e-mail: k.orlowska@franciszek.edu.pl)

Godziny pracy:
Poniedziałek:
10:00 – 15:00
Wtorek:
8:00 – 12:00
Środa:
11:00 – 15:00
Czwartek:
10:00 – 15:00
Piątek:
8:00 – 12:00

mgr Agnieszka Jedynak

Konsultacje dla rodziców:
Czwartek:
14:00 – 16:00