KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ
SZKOŁY

Gł. Księgowy mgr Anna Polek
email.: ksiegowosc@franciszek.edu.pl
Księgowość szkoły czynna:

Poniedziałek – środa   8:15 – 16:00
Czwartek                        7:30 – 16:30
Piątek                               8:15 – 16:00

Płatności za szkołę należy uiszczać do 15-tego każdego miesiąca. Wpłaty za miesiąc wrzesień należy dokonać do dnia 26 września.
Wpłaty będą przyjmowane w księgowości (pok. 120, I piętro) przez cały miesiąc w dniach: czwartki 7.30-16.30 (przerwa 13.30-14.30).
W pozostałe dni wpłaty nie będą przyjmowane.
Numer konta bankowego szkoły
Bank PEKAO S.A.
96 1240 1109 1111 0010 0597 4022