ZADANIA

PRAWO POZWALA MI DOBRZE ŻYĆ

Drodzy Rodzice,

Prawo pozwala, ale też i pomaga nam dobrze żyć. Wszystkie zapisy zawarte w dokumentach naszej szkoły – szczególnie w statucie i regulaminie – jednoczą nas wokół wspólnych wartości, zasad i wyzwań. Porządkują naszą codzienność i wskazują jaką drogą mamy iść.

W miesiącu maju zwróćcie szczególną uwagę na:

  • Strój szkolny, jaki noszą Wasze dzieci – czy jest odpowiedni.   Jednocześnie dołóżcie starań, by był zgodny z regulaminem szkoły.
  • Punktualność. Wiele dzieci dociera do szkoły już po modlitwie porannej, a przecież to ona jest początkiem wszystkich zajęć, jednoczy i usposabia do tego, by dobrze przeżyć dzień.
  • Porządek – w różnych miejscach szkoły, najczęściej na wieszakach pozostaje wiele ubrań – mundurków, bluz itp., które z czasem stają się niczyje i z którymi nie wiadomo co robić.
  • Stosowne zachowanie się w kaplicy. Twórzcie taki klimat, który będzie wyrazem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu i jednocześnie będzie sprzyjał modlitwie własnej i innych. Dzieci szkolne niech siadają w pierwszych ławkach. Małe dzieci pozostają przy Was; niech nie biegają i nie bawią się zabawkami, by nie przeszkadzać innym.

I nie przestawajmy troszczyć się o POKÓJ I DOBRO!

BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ KLASOWĄ I SZKOLNĄ

Drodzy Rodzice,

Bądźcie przykładem życzliwego odnoszenia się do innych w różnych sytuacjach i miejscach: domu,  szkole, sklepie, na ulicy…

DOBRZY LUDZIE CZYNIĄ DOBRO

Drodzy Rodzice,

Pomóżcie Waszym dzieciom dzielić się dobrem, które jest w nich zasiane. Niech świadectwo Waszej dobroci i miłości zachęci je do tego, by były dobre i uczynne wobec innych – rodzeństwa, kolegów, koleżanek, osób dorosłych.

Módlcie się też o to, by ich oczy i serca były wciąż otwarte na potrzeby drugiego człowieka i zachęcajcie do bezinteresownej pomocy w domu, szkole, na podwórku.  

Skoro Pan jest naszym NAJWYŻSZYM DOBREM i możemy wciąż czerpać z bezmiaru Jego dobroci idźmy i my czynić  dobro naszym braciom i siostrom.

Życzmy też sobie w tym Nowym 2017 Roku dużo
POKOJU I DOBRA!

hasla-miesiaca-grudnia

PRZEZ MODLITWĘ ODKRYWAM BOGA

Drodzy Rodzice,

Pomóżcie dzieciom uczestniczyć w szkolnych mszach św. podczas Adwentu: w roratach, mszy św. pierwszopiątkowej i mszy św. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (tutaj obowiązuje strój galowy).

5 grudnia 2016r. (poniedziałek) uczniowie będą przeżywać Adwentowy Dzień Skupienia w Bazylice pw. Św. Krzyża w Warszawie.

6 stycznia 2017r. poraz kolejny ulicami Warszawy przejdzie Orszak Trzech Króli.

Zachęcam wszystkich chętnych do udziału w tak ubogacającym i pięknym przedsięwzięciu.

hasla-miesiaca-listopad

UCZĘ SIĘ, BY LEPIEJ SŁUŻYĆ

Drodzy Rodzice,

         Zachęcajcie dzieci do systematycznej pracy intelektualnej, odrabiania zadań domowych, solidnego i odpowiedzialnego przygotowywania się do lekcji, poszerzania wiedzy np. przez czytanie książek, kształtowania umiejętności przez wytrwałą pracę.

By dobrze służyć, trzeba się rozwijać.
Rozwój dokonuje się w trudzie.

hasla-miesiaca

PORZĄDEK POMAGA MI OPANOWAĆ SIEBIE

Drodzy Rodzice,

Dbając o porządek w najbliższym otoczeniu sprawiamy, że jest ono bardziej przyjazne dla nas i dla innych.

 Dlatego też w tym miesiącu, jako społeczność szkolna, staramy się zwracać szczególną uwagę na porządek w klasach i innych pomieszczeniach szkoły, a także w domu. Zależy nam na tym, by było czysto i by wszystko leżało na swoim miejscu.

Wasze dzieci będą starały się pamiętać szczególnie o trzech rzeczach i powtarzać sobie:
•   „słucham tego, co mówi Pani” – „Pani zawsze wie, gdzie jestem!”
•   „lubię by było czysto i ładnie” – zmieniam obuwie, noszę obuwie z białą podeszwą, dbam o swój strój (mundurek) – nie chodzę w dresach!
•   „odkładam rzeczy na miejsce” (np. plecaki – zostawiam tyko w dwóch miejscach – w szatni, lub pod klasą ładnie ustawione)!

Pamiętajmy – jeśli zachowamy porządek wokół siebie, będzie on także i w nas!