ZADANIA

 

hasla-miesiaca

BEZ ORĘŻA

Pokojowe rozwiązywanie problemów:

PRZEBACZENIE = POKÓJ

(Owocem przebaczenia jest pokój.)

  • Klasy I-III – przedstawienie postaci/osób, które potrafiły przebaczać (świadek przebaczenia) – uczniowie, zastanawiają się w jakich sytuacjach z życia dochodzi do przebaczenia (w szkole, domu). Prezentują sytuację w formie plastycznej – pracę wykonują w klasie i zawieszają ją na korytarzu I piętra.
  • Klasy IV-VII – nauka/postawa papieża dotycząca przebaczenia – film z Janem Pawłem II. Uczniowie zastanawiają się czym jest przebaczenie, jak pokojowo rozwiązywać trudne sytuacje. Wyszukują fragmenty/cytaty o przebaczeniu w Piśmie Świętym, zapisują hasła/cytaty i wywieszają je na korytarzu na II piętrze.
  • Modlitwa poranna „Panie uczyń mnie narzędziem…”
  • Pieśń Poldka Twardowskiego „Dobry Panie..”
  • Tydzień misyjny:
    * Spotkanie dla uczniów z misjonarką
    * Duchowa adopcja misjonarza – zadanie dla rodziców.

TRANSITUS – BLASK ŚWIĘTOŚCI

Drodzy Rodzice,

Listopad jest miesiącem szczególnej zadumy nad własnym życiem i przemijaniem. Pochylając się nad grobami bliskich myślimy też o naszej śmierci i zadajemy sobie pytanie o sens naszego życia i umierania. Podobnie jak św. Franciszek szukamy na modlitwie odpowiedzi na pytanie: „Panie co chcesz, abym czynił?”, by być bliżej Ciebie, by osiągnąć świętość. Przyglądając się postaciom niektórych świętych i błogosławionych rozważmy naszą drogę do świętości.

Bł. ojciec Honorat Koźmiński mówił: „Chcę być Świętym za jakąkolwiek cenę”, zaś św. Maksymilian Kolbe uważał, że świętość jest wtedy, gdy chcemy tego samego, czego chce dla nas Pan Bóg, czyli w = W.

Patrząc na wspaniałe przykłady życia świętych i błogosławionych podejmijmy i my trud zmagania się o świętość naszego życia.

Niech nam pomocą ku temu będzie modlitwa – oddech życia, oddech miłości. Niech ona przybliża nas do Pana. Szukajmy chwil na spotkanie z Panem i pozwólmy Mu w nas działać. Prośmy świętych, by nas wspomagali w walce o to, by Bóg był najważniejszy, by był pierwszy i jedyny.

Starajmy się też pamiętać o tych, którzy już od nas odeszli. Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące. One same nie mogą już sobie pomóc. My możemy to uczynić ofiarując im naszą modlitwę – różaniec, intencję Mszy św., umartwienie. Pamiętajmy o nich, a oni będą pamiętać o nas.