PROGRAM

PROGRAM FRANCISZKAŃSKI
SZKOŁY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Celem tego programu, wyrażonego we „Franciszkańskich hasłach miesiąca” jest zapoznanie się z życiem patrona szkoły oraz formacja uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w duchowości franciszkańskiej.

Obecnie jesteśmy na etapie przeformowywania programu, dlatego sukcesywnie będą pojawiały się hasła na miesiąc do realizacji w klasach.