REGULAMIN REKRUTACJI

 

Ze względu na funkcjonujące w szkole dwa oddziały przedszkolne,
w obecnym momencie nie będzie prowadzona rekrutacja do kl. I.

Do pozostałych klas szkoła przyjmuje uczniów na podstawie obowiązujących przepisów.

W naszej szkole nie jest planowane utworzenie oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2017/2018 .