MISJA

MISJA I CHARAKTER SZKOŁYlogo bez napisu

 

  1. Szkoła przyjmuje integralną prawdę o człowieku zawartą w Piśmie Świętym.
  2. Prowadzi nauczanie i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, wspomaga rodzinę w katolickim wychowaniu dzieci. W ten sposób włącza się w dzieło ewangelizacji, które podejmuje Kościół Katolicki. 
  3. Uznając, że prawdziwe wychowanie prowadzi człowieka do osiągnięcia celu ostatecznego, którym jest zjednoczenie z Bogiem, Szkoła wspiera wychowanka w dążeniu do świętości. Pomaga mu rozwijać się w sposób integralny, troszcząc się o jego wykształcenie, rozwój ludzki i dojrzewanie w wierze oraz przygotowuje do godnego, twórczego udziału w życiu społecznym.
  4. W osiągnięciu celów stosuje system wychowawczy oparty na personalizmie chrześcijańskim.