PLAN LEKCJI

Plan lekcji na okres Kształcenia na odległość
(25.03. – 10.04.2020)

Plan lekcji rok szkolny 2019-2020 (II semestr) 
obowiązujący od 1 marca 2020 r.

Klasa 7 a i b, w trakcie semestru będą miały zajęcia z Doradztwa zawodowego na 8 godzinie lekcyjnej we wtorek w ilości 10 godzin. O terminach zajęć zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Plan lekcji I semestr rok szkolny 2019-20