O SZKOLE

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka. Ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Teresińskiej 9. Organem prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Sług Jezusa, mające siedzibę w Warszawie przy ulicy Sewerynów 8. Szkoła jest Szkołą katolicką. Posiada własny Program Wychowawczy i spójny z nim Szkolny Program Profilaktyki oraz Franciszkański Program Wychowawczy – Ścieżka Franciszkańska. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat. Szkoła jako Szkoła publiczna: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, przeSAMSUNG CAMERA PICTURESprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawowym celem Szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego, do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki.