Informacje Dyrektora

Szanowni Rodzice,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca zajęcia w szkole są zawieszone.

Nie jest to jednak czas wolny od nauki. Poprzez dziennik elektroniczny librus nauczyciele wskazują uczniom zadania do wykonania w domu. Także platforma epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić i ugruntować wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Bardzo proszę, aby czas bez zajęć w szkole był przez Wasze dzieci dobrze wykorzystany. Zachęcajcie je do samodzielnej pracy w poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy, jak również wspierajcie w dążeniu do rozwoju indywidualnych zainteresowań.

Pamiętajcie, że zawieszenie zajęć w szkole ma chronić zdrowie Waszych dzieci i Wasze, dlatego unikajcie w tym czasie dużych skupisk ludzkich. Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W sytuacjach wątpliwych, bądź niejasnych kierujcie zapytania poprzez pocztę meilową, bądź też dziennik elektroniczny librus.

                                                                                                                      Z poważaniem
Elżbieta Kordas