Zebrania z wychowawcami w klasach – 27 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich Rodziców z klas I-VIII
na zebrania z wychowawcami w klasach,
które odbędą się
w poniedziałek 27 maja o godz. 17.30

Po zebraniach z wychowawcami – o godz. 18.30, w sali gimnastycznej 
odbędzie się spotkanie w sprawie gry historycznej
„Za żelazną kurtyną – PRL
.”