Pielgrzymka do Asyżu 2019 – klasy 6b – dzień 4

Dzień 4 – Serce bijące modlitwą.

O wschodzie słońca wyruszyliśmy do bazyliki św. Franciszka, do Asyżu, gdzie o godz. 8 rano uczestniczyliśmy w eucharystii przy grobie patrona naszej szkoły. Główną intencją mszy św. było zawierzenie Świętemu naszej wspólnoty szkolnej. Na ołtarzu złożyliśmy również intencje, z którymi tutaj przybyliśmy. Następnie razem z przewodnikiem – bratem Tomaszem, zwiedziliśmy bazylikę. Mogliśmy podziwiać wspaniałe freski i odczytać z nich historię życia św. Franciszka. Kolejnym punktem programu była wizyta w miejscach związanych z życiem rodziny Bernardone: dom rodzinny, miejsce urodzenia św. Franciszka, pałac biskupi, bazylika św. Rufina z chrzcielnicą – miejscem chrztu św. Franciszka i Klary. Obok bazyliki św. Rufina mieści się dom św. Klary, który również odwiedziliśmy. Później, śladami św. Franciszka wyruszyliśmy do pustelni Carceri, położonej na wysokości 800 m, na stoku góry Subasio wśród gęstego lasu. Tutaj po rozważaniach na temat modlitwy przeprowadzonych przez brata Grzegorza, oddaliśmy się kontemplacji wśród śpiewu ptaków. Następnie, podziwiając piękno przyrody, wróciliśmy do Asyżu i tam korzystając z czasu wolnego, skosztowaliśmy tradycyjnej włoskiej pizzy. Część osób wróciła do bazyliki św. Franciszka, a inni – odkrywali uroki tego średniowiecznego miasta, m.in. wspinając się na wzgórze z atrakcyjnym zamkiem. I również tym razem św. Klara wysłuchała naszych modlitw – pogoda była iście wakacyjna.

Dzień jak co dzień zakończyliśmy kolacją, śpiewem przy gitarze i kompletną. Spotkała nas jeszcze jedna niespodzianka – mieliśmy okazję obejrzeć pokój, w którym w 1986 roku gościł papież Jan Paweł II, a który obecnie zajmuje brat Grzegorz. 

Pace e bene.

Magdalena Kołodziejska i Justyna Kołodziejczyk