Ocenianie kształtujące – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy
wszystkich Rodziców
na spotkanie z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami
dotyczące wdrażania oceniania kształtującego,
które odbędzie
w poniedziałek 3 grudnia o godz. 17.30
w sali gimnastycznej