SZKOLNY KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na wykonanie najpiękniejszej kartki świątecznej. Oto szczegóły:

a) 4 kategorie wiekowe:
– kl. I-II,
– kl. III-IV,
– kl. V-VI,
– kl. VII-VIII;
b)format: otwierana kartka A4;
c) technika: dowolna:
d) w środku mają być zredagowane świąteczne życzenia (ogólne);
e) kartka ma być włożona do koperty;
f) podpis wykonawcy ma być tylko na kopercie (nie na kartce);
g) prace przekazujemy członkom lub opiekunom Samorządu Uczniowskiego do 10 grudnia.

KARTKI ZOSTANĄ SPRZEDANE NA ŚWIĄTECZNYM KIERMASZU SZKOLNYM, A ŚRODKI PIENIĘŻNE ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA CELE CHARYTATYWNE.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ SŁODKOŚCI! :)

Z A P R A S Z A M Y