Godziny pracy wychowawców.

Wychowawcy świetlicy klas I – III pracują w następujących godzinach:

p. Anna Paprzycka: poniedziałek – piątek: 12.50 – 17.00.

p. Milena Dziędziel: poniedziałek – piątek: 12.50 – 16.00.

p. Małgorzata Święcicka