Działamy z imPETem

Nasza klasa brała udział w konkursie „Działamy z imPETem My, działajcie i Wy”. Oto nasze prace: