Kryteria uzyskania na semestr oceny wyższej niż przewidywana z biologii i przyrody

Uczeń może otrzymać na semestr ocenę wyższą niż przewidywana jeśli :

  • po uzgodnieniu z nauczycielem napisze sprawdzian obejmujący materiał z całego semestru i otrzyma z niego ocenę wyższą,
  • wszystkie sprawdziany w czasie semestru napisał w pierwszym terminie ( z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń był chory)