Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że każde dziecko, które będzie chciało
we wtorek 04.09.2018 r. samodzielnie wyjść ze szkoły po lekcjach
musi mieć podpisane przez Państwa upoważnienie!!!

Uczniowie, którzy nie będą mieli takiego upoważnienia będą musieli poczekać na Państwa w świetlicy szkolnej.