Badacze Wody ze SP im. Św. Franciszka na V Pikniku Naukowym KMO

Przedstawiciele zespołu Badaczy Wody z naszej szkoły wspólnie z przedstawicielami drużyny Wodoodpornych Badaczy Wody ze SP nr 157 w Warszawie zachęcali do podejmowania działań na rzecz czystej wody na świecie podczas V Pikniku Naukowego KMO w dniu 12.05.2018 r.

Serdeczne podziękowania dla Teresy Buczyńskiej, Marii Kozłowskiej i Wojciecha Ługiewicza.