Przygotowanie do sprawdzianu

Niektórzy uczniowie wspaniale przygotowują się do sprawdzianów. Brawo Olu N. Keep moving !!!!!