Rekolekcje dla kl. 6-7 – 14-15.02.2018

„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.” (List do Efezjan)

 Uczniowie kl. 6-7 w tym roku swoje rekolekcje wielkopostne przeżywali w kościele oo. dominikanów na Służewie. Pierwszego dnia o. Wojciech Garbat zaprezentował nam jak wygląda i jakie ma zadanie boży wojownik. Zaprezentował to pokazując nam swój mundur wojskowy, który nosił zanim został dominikaninem. Na podstawie fragmentu z Listu do Efezjan „Zachęta do walki duchowej” pokazywał jak ważna jest zbroja, pas i pancerz, a najważniejsze są dobre buty, by iść i głosić dobrą nowinę o pokoju. Po powrocie do szkoły każda klasa wykonała kolaż, prezentujący jak wygląda we współczesnym świecie głoszenie Chrystusa i jak zło próbuje nas od Boga odłączyć. Drugi dzień też przebiegał pod hasłem bycia świadkami, umiejętności opowiedzenia się za Bogiem, zwłaszcza wtedy kiedy nie jest to łatwe. Uwieńczeniem dnia była projekcja filmu „Bóg nie umarł”, który miał skłonić uczniów do refleksji: jaka jest moja wiara?