Ruchoma szopka u o.Bernardynów

31.01.2018r. wybraliśmy się z wizytą do o.Bernardynów. Zobaczyliśmy piękną, ruchomą szopkę. Złożyliśmy pokłon Panu Jezusowi, pomodliliśmy się w intencjach, z którymi przyszliśmy.