Praca w grupach

"Musicie być mocni tą mocą, którą daje Wam wiara!
Musicie być mocni mocą wiary"
Jan Paweł II

Wspólnie tworzymy plakaty z hasłami, które uczą nas miłości i pokory do drugiego człowieka.