Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów – II semestr

Od II semestru roku szkolnego 2017/2018  osiągnięcia edukacyjne ucznia przeliczane są w następującej skali procentowej:

1) 100%- celujący (A);

2) od 90%- bdb (B);

3) od 75%-db (C);

4) od 60%-dst. (D);

5) od 45%-dop. (E);

6) poniżej 45%-ndst. (F)

(Wyciąg z nowego Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)