Zebranie ogólnie rodziców 31.01.2017

Serdecznie zapraszamy
wszystkich Rodziców z klas I-VII
na zebranie, które odbędzie
w środę, 31 stycznia, o godz.
Obecność na zebraniu obowiązkowa

godz. 17.45 – informacje Dyrektora szkoły (w sali gimnastycznej)
godz. 18.30 – zebrania z wychowawcami (w klasach)