Uczestniczymy w Jasełkach

Grudzień był czasem przygotowań do Jasełek. Poświęciliśmy wiele czasu, aby nasz występ był udany. Chcieliśmy jak najlepiej przybliżyć wszystkim historię narodzenia Pana Jezusa. 22 grudnia był pierwszy występ dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, później podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. 7 stycznia było spotkanie całej społeczności szkolnej. Wysiłek naszej pracy mogli zobaczyć rodzice i niektórzy dziadkowie. Bardzo dobrze nam się współpracowało z klasą VIb podczas przygotowania Jasełek.