Nietypowe urodziny

W klasie 7 zadawaliśmy pytania z wykorzystaniem czasu Present Simple.

Jedno z nich brzmiało What do you usually do on your birthday? Odpowiedź jednego z uczniów rozbawiła nas na całego. I stay in bed and wait for presents.

 

 

Anna Bogumił