Bez oręża

Październik upłynął w naszej klasie po hasłem „Bez oręża” w myśl franciszkańskiego zawołania Pokój i Dobro. Jedna grupa przygotowała prezentację zawierającą cytaty z Pisma Świętego mówiące o pokojowym, pełnym miłosierdzia sposobie rozwiązywania konfliktów i problemów między ludźmi. Druga grupa przeprowadziła  kilka wywiadów na temat przebaczenia wcielając się w rolę świętego lub innej sławnej postaci oraz dziennikarza. Natchnieniem do tego była rozmowa o przebaczeniu w kontekście zamachu na życie Jana Pawła II. Oto krótka fotorelacja: