Czy można zobaczyć bakterie?

W ramach zajęć KMO przygotowaliśmy hodowle bakterii na podłożu agarowym. Przy pomocy patyczków kosmetycznych pobieraliśmy bakterie z naszej skóry, ubrania i przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej. Nasze próbki zostały podpisane i pozostawione na dwa tygodnie.

W dniu 10.11.2017 r. mogliśmy podziwiać wyhodowane kolonie bakterii. Różniły się one wielkością oraz kolorem. Podziwialiśmy je również pod mikroskopem. Rozmawialiśmy o tym, że nie wszystkie bakterie są szkodliwe dla człowieka.