Festiwal wody, po raz pierwszy w naszej szkole

W dniu 22 września 2017 roku w szkole Świętego Franciszka odbył się Festiwal wody.

Jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu grupy uczniów z klasy 7 oraz dwóch uczennic z klasy 6a przy wsparciu nauczycielek chemii –
p. Magdaleny Kołodziejskiej oraz biologii – p. Beaty Potasińskiej.

Poniżej zamieszczona została krótka relacja uczniowska z przebiegu tego wydarzenia.

Festiwal wody przeprowadziliśmy w naszej szkole dla uczniów
z klas młodszych. W ramach przygotowań do tego wydarzenia stworzyliśmy plakaty pt. „Woda – najcenniejszy dar natury”
i szczegółowo zaplanowaliśmy nasze działania. Zorganizowaliśmy siedem stoisk: budowanie filtrów do oczyszczania wody, zobowiązania na lilii wodnej, woda ukryta w pożywieniu, badanie fizyko-chemiczne wody, różne sposoby oczyszczania wody, np. z oleju i z zanieczyszczeń organicznych, obieg wody w przyrodzie, napięcie powierzchniowe, gra planszowa oraz rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach.

Przygotowując stanowisko dotyczące filtrowania wody wykorzystaliśmy wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas wyzwania Mini SASS. Uczestnicy warsztatów mieli również za zadanie ocenić, ile wody zużywa się
w procesach produkcji różnych rodzajów żywności. Za pomocą pasków akwarystycznych badali właściwości chemiczne wody: źródlanej, mineralnej i wody z kranu. Określali również ich właściwości fizyczne.
W ramach wodnych warsztatów przygotowaliśmy proste doświadczenie obrazujące obieg wody w przyrodzie. Jednym z zadań przewidzianym dla uczestników było rozpoznawanie drzew i krzewów na podstawie liści,
z wykorzystaniem specjalnej planszy. Uczestnicy mogli również spróbować swoich sił w grze poświęconej wodzie. Na koniec wszyscy zapisali swoje zobowiązania dotyczące oszczędzania wody na papierowych liliach wodnych i wrzucili je do przygotowanego przez nas stawu.

Uczestników wodnych warsztatów bardzo poruszyła prezentacja na temat dostępu do wody dzieci w innych krajach, które często muszą pokonywać wiele kilometrów, aby dostarczyć wodę swoim bliskim.

Realizacja warsztatów pozwoliła nam sprawdzić się w roli organizatorów. Mogliśmy doskonalić umiejętność współpracy i wcielić się w rolę edukatorów. Było to ciekawe doświadczenie.